Uspešna prijava projekta Jabka v Kozjanskem parku

V Kozjanskem parku so uspešno pridobili sofinanciranje projekta Oblikovanje javne turistične infrastrukture Kozjanskega parka kot podpora trajnostnemu turizmu, z akronimom »Jabka«.

Predmet projekta je urediti javno turistično infrastrukturo na območju naravnih znamenitosti Kozjanskega parka, v občini Kozje, z namenom dviga kakovosti turistične ponudbe, doživetja turistov, konkurenčnosti območja in kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva ter izboljšati funkcionalnost, varnost in kakovost javne turistične infrastrukture ter dvig kakovosti storitev in doživetij turistov.

Ključni cilj projekta je razbremeniti kulturni spomenik grad Podsreda, ki je najbolj obiskana turistična točka Kozjanskega parka in usmeriti obisk na dve novi turistični znamenitosti: interpretacijski center za visokodebelne travniške sadovnjake na Gradišču in Jabolčno pot ter na ostale turistične točke: center za dvoživke na Trebčah, ostale tematske poti in označene naravne vrednote v Kozjanskem parku. S projektom bomo zagotovili pravilno usmerjen obisk in enakomerno razporeditev obiskovalcev po turističnih točkah zavarovanega območja. Vzpostavitev nove javne turistične infrastrukture bo obsegala:

– ureditev 4 km dolge pohodne tematske Jabolčne poti iz trga Podsrede do interpretacijskega centra visokodebelnih travniških sadovnjakov na Gradišču.

– ureditev lesenega objekta v Interpretacijski center visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki stoji na območju sadovnjaka Kozjanskega parka na Gradišču, v katerem bo predstavljen eden najpomembnejših habitatov v Kozjanskem parku – visokodebelni travniški sadovnjak kot izjemno pomemben življenjski prostor za ptice. Leseni objekt bo zaključek Jabolčne poti, v okolici katerega se razteza edinstven sadovnjak starih sort jablan in hrušk. V objektu bodo na inovativen način predstavljene vsebine: kozjanska kulturna krajina, naravovarstveni pomen visokodebelnih travniških sadovnjakov, območje Natura 2000 SPA Kozjansko s kvalifikacijskimi vrstami ptic, opraševalci (medonosna čebela in divji opraševalci), ekstenzivni travnik, biotska raznovrstnost, stare sorte jablan in hrušk, kronološki pregled ohranjanja habitata visokodebelnih travniških sadovnjakov, Praznik kozjanskega jabolka, zgodovinski pregled upravljanja z visokodebelnimi travniškimi sadovnjaki ter pomen jabolk v kulinariki nekoč in danes.

V sklopu projekta bo Kozjanski park pridobil tudi digitalno opremo za vodenje obiskovalcev in promocijsko gradivo za usmerjanje obiskovalcev. Vrednost celotnega projekta: 359.679,42 evrov.

Vir: Kozjanski park

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si