TELEVIZIJA Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, matična številka: 5299012000, ID za DDV: SI55736866 (v nadaljevanju producent oddaje)

PRAVILA NAGRADNIH IGER V TELEVIZIJSKIH ODDAJAH NA TELEVIZIJI VAŠ KANAL

Pogoji in pravila sodelovanja v nagradnih igrah in promocijskih akcijah

1. Splošne določbe

Organizator nagradnih iger in promocijskih akcij je Televizija Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: organizator). Nagradne igre in promocijske akcije potekajo prek družabnih omrežij, elektronskih sporočil ali klasične pošte. Vse informacije, ki jih sodelujoči posreduje, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradnih igrah in promocijskih akcijah

V nagradnih igrah in promocijskih akcijah lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, stari nad 18. let. Mlajši od 18. let morajo za sodelovanje pridobiti dovoljenje staršev ali skrbnikov. Ena oseba v nagradi igri lahko sodeluje tudi večkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

Izžrebanec nagradne igre bo o nagradi obveščen pisno, prek elektronske pošte ali družbenega omrežja, po zaključenem žrebu nagradne igre. Izžrebanci bodo pozvani, da v roku 14 dni pošljejo osebne podatke, ki morajo biti točni (ime in priimek, ulica ali kraj, poštna številka, pošta, kontaktna telefonska številka ter davčna številka). V nasprotnem primeru organizator meni, da nagrajenec ne želi prejeti nagrade in je prekinil sodelovanje.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da se osebni podatki varujejo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in se uporabljajo le za namene nagradne igre, v kateri sodeluje. Nagrajenec se strinja, da bo sodeloval v morebitni promociji TV Vaš kanal in v promociji pokrovitelja nagrade (objave na televiziji Vaš kanal ali na družabnih omrežjih).

Po zaključku nagradne igre oziroma do razglasitve nagrad bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani. Osebni podatki izžrebancev se hranijo v skladu z določili veljavne zakonodaje. Organizator nagradne igre se zavezuje, da podatki, ki jih bodo izžrebanci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in določili GDPR.

Nagrado podeli pokrovitelj nagrade, ki nagrado prispeva. Pokrovitelj nagrade je dolžan sporočiti davčnemu uradu podatke o nagrajencu in davčno številko nagrajenca. Prevzem nagrade dogovorita pokrovitelj in organizator, ki nagrajenca o nagrado predhodno pisno obvesti. Denarno izplačilo morebitnih nagrad ni mogoče. Nagrade niso prenosljive.

Čas trajanja promocijske akcije ali nagradne igre, se navaja individualno, glede na tip akcije.

3. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad se rešuje individualno glede na nagradno igro in v dogovoru z organizatorjem.

Izžrebanec, ki prejme nagrado, je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, kadar vrednost nagrade presega 42 €, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko, ime, priimek, naslov in datum rojstva. V kolikor nagrajenec navedenih podatkov ne predloži v roku 14 dni od prejema obvestila o žrebu, se šteje, da se nagradi odpoveduje. V primeru, da je bil izžreban nagrajenec, ki je mlajši od 18 let, je potrebno ob potrditvi preko e-pošte poslati tudi izjavo zakonitega zastopnika ali skrbnika.

4. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri izrecno strinjajo.

5. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih organizatorja nagradne igre, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto. Žrebanja se izvajajo z naključnim žrebom.

 

Splošni pogoji veljajo od 1. decembra 2022

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si