Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje začelo z ocene škode v gospodarstvu po avgustovih poplavah in plazovih. Podjetja pripravijo oceno škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu skladno z izdanim navodilom ministrstva. Rok za posredovanje ocene škode je petek, 1. september 2023.

Ocena škode v gospodarstvu (na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka), ki jo bodo oškodovanci iz gospodarstva posredovali, bo osnova za ukrep »Predplačila za pomoč v gospodarstvu« iz Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ter nato tudi za nadaljnje postopke za pridobitev sredstev (subvencij) za povračilo škode v gospodarstvu.

Ocena škode na poslovnih stavbah se ne vključuje v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina.

Oceno škode predložijo oškodovanci iz gospodarstva, ki so gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje:

a)        Imajo sedež in/ali poslovno enoto v prizadetih občinah skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) Občine Ankaran, Piran, Koper in Izola ne sodijo med prizadete občine. V tem trenutku URSZR ne navaja posameznih prizadetih  občin in navaja zgolj regije skladno z regijskimi enotami URSZR.. Sklep kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje.

Oškodovanci lahko preverijo, ali se posamezna občina šteje za prizadeto, pri svoji občini.

b)        So utrpeli naslednje vrste škode:

o        škodo na strojih in opremi in/ali

o        škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali

o        škodo zaradi izpada prihodka.

c)        Zaradi posledic poplave v avgustu 2023 ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

–        primarni sektor kmetijske proizvodnje,

–        sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in

–        predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Postopek in rok za oddajo obrazca za oceno škode in vloge za dodelitev predplačila

Obrazec za ceno škode in vlogo za dodelitev predplačila morajo oškodovanci iz gospodarstva izpolniti skladno z navodili ministrstva ter obrazec poslati na ministrstvo  najkasneje do 1. 9. 2023.

Izpolnjen obrazec morajo poslati na enega od dveh načinov:

·        po elektronski pošti na naslovpoplave2023.mgts@gov.si ali

·        po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2023«).


Celotno sporočilo za javnost vključno z navodili in obrazcem je objavljeno na spletnem mestu ministrstva …

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si