V Zapužah nova stanovanjska soseska

Občinski svet Občine Mirna je na včerajšnji seji med drugim sprejel drugi rebalans letošnjega proračuna in v drugi obravnavi tudi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za sosesko Zapuže.

»Po večletnem usklajevanju in pridobivanju potrebnih pozitivnih mnenj je Občinski svet Občine Mirna sprejel OPPN za območje Zapuž. Tam bodo pobudniki tega OPPN lahko zgradili 28 stanovanjskih objektov. Območje predvidene gradnje pa bo predhodno potrebno v celoti opremiti z vso potrebno komunalno in cestno infrastrukturo,« je pojasnil višji svetovalec za okolje in prostor mag. Štefan Velečič.

Na podlagi sprejetega OPPN lahko zasebni lastniki zemljišča pridobijo gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne infrastrukture, območje ustrezno komunalno opremijo in kasneje pridobijo gradbena dovoljenja za posamezne stanovanjske hiše. Dinamika gradnje je tako odvisna od zasebnih investitorjev.

Pomembna točka dnevnega reda je bil tudi drugi rebalans proračuna. Višina proračuna tako na odhodkovni kot prihodkovni strani tudi po drugem rebalansu ostaja 3,7 milijona evrov, občinski svet je sprejel le nekaj manjših sprememb pri posameznih projektih. Med drugim je 27.500 evrov namenil nujni obnovi strehe na stavbi Osnovne šole Mirna, pri urejanju kulturnega doma – naložba je ocenjena na 170 tisoč evrov – pa je uskladil sredstva iz državnega proračuna: namesto sprva predvidenih 64 tisoč evrov si je občina na razpisu ministrstva za kulturo namreč zagotovila skoraj 134 tisoč evrov.

Občinski svet je včeraj za kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov izvolil Blaža Pavlina, za elektorja v volitvah za člana Državnega sveta RS pa Damjana Koščaka.

Vir: Občina Mirna, foto: Lidija Uhan

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si