Leto 2024 bo »Leto domovine«

Člani Občinskega sveta občine Črnomelj so se včeraj sestali v sejni sobi Občine Črnomelj. Obravnavali so 18 točk dnevnega reda. Med drugim so sprejeli pobudo za razglasitev leta 2024 za »Leto domovine« v občini Črnomelj in rebalans proračuna za leto 2023.

Občina Črnomelj praznuje svoj praznik 19. februarja, na dan I. zasedanja Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta (SNOS), leta 1944 v Črnomlju. V prostorih nekdanjega Sokolskega doma, sedanjega Kulturnega doma Črnomelj, je tako potekalo zasedanje prve izvoljene slovenske vlade, ki brez dvoma predstavlja mejnik v razvoju slovenskega narodnega osvobodilnega gibanja.

V letu 2024 bo še posebej slovesno, saj bodo obeležili 80. obletnico I. zasedanja SNOS. A pomen in razsežnosti teh prelomnih in pomembnih trenutkov vse slovenske zgodovine želijo prek različnih dogodkov, objav in drugih aktivnosti obeležiti skozi celotno leto 2024, ne samo februarja, zato sm leto 2024 razglasili za »Leto domovine« v občini Črnomelj. V sodelovanju z javnimi zavodi, šolami, organizacijami, društvi, mediji, gospodarstveniki in drugimi bodo ustvarili nabor različnih dogodkov (prireditve, natečaji, predavanja, predstavitve, razstave…), ki bodo širili namen Leta domovine, predvsem pa vsem generacijam približali, kako pomembni so bili takratni dogodki in odločitve ter ozaveščali o pomenu domovine in ponosu do te.

Člani sveta so na seji sprejeli tudi Odlok o  rebalansu proračuna za leto 2023. V rebalansu je bil opravljen ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prihodkov ter odhodkov proračuna in vključitev novih obveznosti. Upoštevane so bile spremembe, ki se nanašajo na višino sofinanciranj s strani države in spremembe, ki se nanašajo predvsem na obseg izvajanja posameznih projektov. S predlogom rebalansa želimo zagotoviti proračunsko ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, predvsem pa planirati predvidene prihodke in odhodke realno glede na predvideno dinamiko izvedbe projektov in plačil do konca proračunskega leta.

Na seji so se člani sveta seznanili tudi s poročilom o izvajanju štipendijske sheme za leto 2022, s poročilom o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini za leto 2022, s poročimo o požarni varnosti v občini za leto 2022, s poročilom o stanju civilne zaščite v občini za leto 2022 in s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Črnomelj za prvo polletje 2023.

Vir: Občina Črnomelj

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si