35. redna seja Občinskega sveta MO Krško

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na včerajšnji 35. redni seji med drugim sprejeli načrt upravljanja Arheološko naravoslovnega parka Ajdovska jama ter Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v mestni občini, izvolili predstavnike (elektorje) Mestne občine Krško v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije ter potrdili investicijsko dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in rastlinske čistilne naprave Raka in sprejeli osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Krško.

Sprejeli načrt upravljanja Arheološko naravoslovnega parka Ajdovska jama

Ajdovska jama v Nemški vasi je bila leta 1992 razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik. ki od leta 2003, ko je bila odprta za javnost, nima upravljavca. Občina je v zadnjih letih obnovila infrastrukturo v jami, ki jo je treba vzdrževati. Načrt upravljanja je nujna podlaga za črpanje evropskih sredstev, s katerimi bi med drugim lahko uresničili tudi vzpostavitev interpretativnega centra, postavitev multimedijskih vsebin, razvoj turističnega produkta in podobno.

Izvolili predstavnike (elektorje) Mestne občine Krško v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije

Na seji so izmed devetih kandidatov za predstavnike (elektorje) Mestne občine Krško v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije izvolili šest predstavnikov, in sicer Matjaža Gomilška, Vlada Grahovca, Kristino Ogorevc Račič, Janeza Jožeta Olovca, Boštjana Pirca in Jožeta Slivška.

Potrdili so investicijsko dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in rastlinske čistilne naprave Raka

Mestna občina Krško postopoma komunalno opremlja naselja, ki so del aglomeracij z ustreznim načinom odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode. Na Raki so izgradnjo kanalizacije in rastlinske čistilne naprave razdelili v dve fazi, in sicer je prva faza v izvedbi, druga pa tik pred začetkom. Celotna vrednost projekta je ocenjena na nekaj več kot 2,2 milijona evrov. Del sredstev želijo pridobiti iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost.

Sprejeli so Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v mestni občini Krško

V skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v mestni občini Krško bo izvedena analiza obstoječega stanja, na podlagi katere bodo opredelili načine izvedbe opremljanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območjih, kjer to še ni urejeno. Mestna občina načrtuje, da bo za opremljanje s komunalno infrastrukturo letno namenila okoli 1,5 milijona evrov.

Sprejet je osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Krško

V Mestni občina Krško področje mladine pokriva Mladinski center Krško. V lanskem letu so ustanovitveni akt tega zavoda dopolnili, da omogoča izvajanje določenih športnih dejavnosti v javnem interesu, kot je na primer upravljanje športnega objekta bazen Brestanica, ki je v občinski lasti. Da bi lahko zavod izvajal tudi določene druge naloge s strani športa, so na seji sprejeli sklep o preimenovanju obstoječega zavoda v Zavod za mladino in šport Krško. V 10 dni bodo svetniki podali pripombe na osnutek pred sprejetjem predloga odloka.

vir: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si