Občini Metlika milijon evrov za naložbi

Ministrstvo za naravne vire in prostor je Občini Metlika izdalo odločbo o odobritvi 1 milijona evrov za izvedbo prijavljene naložbe “Ureditev kanalizacij v Občni Metlika”.

Z naložbo, ki je ocenjena na 2,9 milijona evrov, bodo v naselju Klošter v letih 2023 in 2024 zgradili kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda skupne dolžine 1.164 m, uredili cesto, zgradili 530 m pločnika in cestno razsvetljavo, v naselju Primostek pa bodo v letih 2024 in 2025 zgradili kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda skupne dolžine 1.805 m, mehansko biološko čistilno napravo ter izvedli rekonstrukcijo 1.508 metrov vodovoda. V sklopu prijavljene investicije bodo dobili tudi delno povrnjena sredstva za izgradnjo čistilne naprave na Grabrovcu, ki so jo zgradili v letih 2019 in 2020. Razliko sredstev v višini 1,9 milijona evrov bo zagotovila Občina Metlika.

Občina Metlika bo z naložbo v naseljih Klošter in Primostek izboljšala komunalno opremljenost, zmanjšala emisije komunalnih odpadnih voda v podtalje in vodotoke (Lahinja, Kolpa) ter zaščitila okolje (območje Nature 2000) pred komunalnimi odpadnimi vodami. Izboljšana bo prometna varnost in pogoji za razvoj trajnostne mobilnosti v naselju Klošter ter varnost vodooskrbe in požarna varnost v naselju Primostek.

Vir: Občina Metlika

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si