Srečanje lokalnega odbora TERA

Regionalna razvojna agencija Posavje je organizirala drugo srečanje lokalnega odbora projekta TERA. Dogodka se je udeležilo 20 udeležencev.

Vse prisotne je najprej nagovorila direktorica RRA Posavje mag. Nataša Šerbec. Predstavila je projekt TERA, ki je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in se financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in sredstev slovenske udeležbe. Skupna vrednost projekta znaša TERA znaša skoraj pol milijona evrov.

Projekt Razvoj celostnega pristopa za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju, temelječega na vzpostavitvi večdeležniških regionalnih sistemov in lokalnih partnerstev, z akronimom TERA, izpostavlja različne izzive:

  • nizka ozaveščenost o možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med ženskami in moškimi na podeželju;
  • izrazito slabša ekonomska neodvisnost žensk na podeželju ter s tem povezana tradicionalna spolna vloga in trdovratnost spolnih stereotipov na podeželju;
  • fragmentacija deležnikov v regiji pri naslavljanju izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
  • fizična odmaknjenost in otežen dostop do javnih storitev, ki izboljšujejo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem;
  • prezrtost pomena koncepta enakosti spolov kot temeljnega demokratičnega predpogoja v širši družbi in kot nujnega elementa v spodbujanju in razumevanju razvoja podeželja.

Z namenom razrešitve teh izzivov so v Posavju vzpostavili večdeležniški lokalni odbor. V lokalni odbor so povabili predstavnike lokalnih oblasti, javnih zavodov, delodajalcev in gospodarskih interesnih združenj, mladinskih centrov, kulturnih zavodov in nevladnih organizacij, da bodo z medsebojnim dialogom rešili problematiko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju.

Vir in foto: Regionalna razvojna agencija Posavje

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si