Začetek obnove mostu Sevnica–Boštanj in cestne zapore

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je izdala dovoljenje za zaporo državne ceste R2-424 na odseku 1166 Boštanj–Planina na območju mostu čez Savo, ki povezuje Sevnico in Boštanj. Izdano dovoljenje je pogoj za začetek del za rekonstrukcijo mostu.

Občina Sevnica se je aktivno vključila v procese priprav za začetek del za zagotovitev čim bolj nemotenega poteka prometa in s tem kar najmanjšega vpliva rekonstrukcije na vsakdanje poti občank in občanov. Obnova mostu tako poteka z delno zaporo od ponedeljka do predvidoma 9. junija 2023. Skladno z dovoljenjem za delno zaporo bo izmenično enosmerni promet na mostu potekal zgolj dva dneva v navedenem obdobju.

Rekonstrukcija mostu bo potekala v štirih fazah. V 1. in 2. fazi je zaradi rušitve ločilnih otokov pri uvozu v krožišče predvidena izmenično enosmerna zapora, ki jo bodo fizično urejali za to usposobljeni delavci. Zapora bo prilagojena razmeram v prometu, dela pa bodo potekala med 7. in 19. uro.

V 3. in 4. fazi je predvidena delna zapora ceste s prometnimi znaki. V času rekonstrukcije mostu bo na mostu omejitev hitrosti na največ 50 kilometrov na uro. Na odsekih mostu, kjer bodo postopoma potekale rekonstrukcije, bo pločnik popolnoma zaprt, pešci pa bodo preusmerjeni na drugo stran cestišča.

Most, ki povezuje Sevnico in Boštanj, je bil odprt leta 1975. Po skoraj petdesetih letih neprekinjene uporabe je nujno potreben obnove, saj je dnevno zelo obremenjen z osebnim in tovornim prometom ter rednimi izrednimi prevozi težkih tovorov. Z rekonstrukcijo mostu bo zagotovljena nadaljnja varna in nemotena uporaba za vsa vozila za naslednje dolgoročno časovno obdobje.

Vir in foto: Občina Sevnica

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si