Klinično okolje in zbiranje virtualnih všečkov

Strokovni posvet »KLINIČNO OKOLJE IN ZBIRANJE VIRTUALNIH VŠEČKOV«, ki ga je nedavno organizirala Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede, je bil posvečen nasilju in uporabi mobilnih telefonov v kliničnem okolju. Sodelujoči so se strinjali, da je nasilje v različnih oblikah prisotno, naloga zdravstvenih delavcev pa je, da ga prepoznajo in preprečijo.

Na posvetu so sodelovali hrvaška strokovnjakinja s področja socialne gerontologije izr. prof. dr. Marijana Neuberg, z varaždinske Fakultete za zdravstvene vede, dr. Alenka Oven, doktorica pravnih znanosti, direktorica in ustanoviteljica Inštituta za dolgotrajno oskrbo, mag. Jožica Rešetič, koordinatorka zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Novo mesto, ki skrbi za prostovoljce, dijake in študente zdravstvene nege, in Aljoša Lapanja, diplomirani zdravstvenik in socialni pedagog z 18-letnimi izkušnjami na področju psihiatrije in duševnega zdravja, med drugim član Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi. Pogovor je pred polno dvorano slušateljev, predvsem študentov zdravstvene nege in nekaterih mentorjev iz kliničnega okolja, usmerjal dr. Gorazd Laznik, dosedanji koordinator kliničnega usposabljanja na FZV UNM.

Izr. prof. dr. Marijana Neuberg, ki je tudi sicer redna gostja znanstvenih konferenc na FZV UNM, je bila tokrat prisotna virtualno. Pojasnila je, da nasilje v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih na Hrvaškem danes odkrijejo pogosteje kot v preteklosti in proti kršiteljem sprožijo tudi kazenske postopke. Mag. Jožica Rešetič je pojasnila, da so z novim študijskim letom v Splošni bolnišnici Novo mesto uvedli prepoved uporabe mobilnih telefonov za zasebne namene, o čemer so v posebnem dokumentu obvestili fakultete in srednje šole, s katerimi sodelujejo, ter prostovoljce. Aljoša Lapanja pa je jasno povedal, da nasilje ni vedno le nasilje zdravstvenih delavcev do pacientov in oskrbovancev, ampak so nasilni tudi svojci, pacienti, oskrbovanci … Dodal je, da je nasilje fizično, psihično, ekonomsko … in poudaril, da mora biti zdravstveni delavci v prvi vrsti Človek. Dr. Alenka Oven pa je navzočim razložila delovanje služb, ki ugotavljajo odklonsko dejanje in predstavila kazensko pravne posledice. Jasno je opredelila, da lahko posameznika zaradi nepooblaščenega snemanja, slikanja ali pa neukrepanja (predvsem v živo) ravno tako doleti odškodninski oziroma kazenski postopek.

Osrednje sporočilo strokovnega posveta mladim in mentorjem ter vsem zaposlenim v zdravstveni negi je, da morajo biti taka dejanja opažena in sankcionirana, da mora biti klinično okolje prostor za empatijo in pomoč pomoči potrebnim, za pridobivanje znanja, poklicnih kompetenc in življenjskih izkušenj … torej za vse tisto, kar naj bi med izobraževanjem pridobili v njem.

Vir: Univerza v Novem mestu

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si