FOTO: V Semiču namenu predali nove naložbe

V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Semič so namenu predali naložbo v kanalizacijo, obnovljen vodovod in asfaltirano javno pot na Vajdovi ulici v Semiču, odcep Padar.

Pred leti so predstavniki ulice izrazili željo po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežje in obnovi cestišča. Leta 2021 je občina pričela z izgradnjo sekundarnega voda fekalne kanalizacije na Vajdovi ulici – smer Padar. Na novo je bilo zgrajenega 150 metrov kanalizacijskega voda, obnovljeno je bilo 100 metrov vodovodnih cevi ter hišnih priključkov. Ker so dela potekala po cestišču, ki je bilo potrebno obnove, je bila sočasno z izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda na novo asfaltirana tudi cesta v skupni dolžini 150 metrov.

Dela je izvajalo Javno podjetje Komunala Črnomelj, nadzor pa je opravilo podjetje 3dd statika, Živko Franko s.p. Izgradnja kanalizacije je znašala 29.254,00 evrov, pri čemer je obnova cestišča zavzemala kar 11.500 evrov. Obnova vodovoda je bila 10.272 evrov. Vrednost del v letu 2021 je tako znašala 40.586 evrov.

V letošnjem letu je občina nadaljevala dela na asfaltiranju preostalega dela cestišča v dolžini 145 m in širini 3 m. Dela je izvedlo podjetje CGP iz Novega mesta, nadzor pa je opravilo podjetje Lesnina MG oprema d. d., Ljubljana. Vrednost del v letošnjem letu je znašala 16.207 evrov.

Celotna vrednost vseh naložb, ki so bila predana namenu, je znašala 56.793 evrov. Naložba je bila financiranja iz občinskega proračuna in del iz prispevka krajanov.

Naložbo je uradno predala namenu županja Polona Kambič skupaj s krajani.

Vir: Občina Semič, foto Uroš Novina

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si