25. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika

Občinski svet Občine Metlika je včeraj v Kulturnem domu Metlika zasedal na svoji zadnji, 25. redni seji v tem mandatu.

Po potrditvi dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje so člani občinskega sveta v okviru kadrovskih zadev obravnavali in potrdili kandidaturo Urške Ban za direktorico Dolenjskih lekarn Novo mesto. Sledila je obravnava ocene izvajanja občinskega progama varnosti Občine Metlika in poročila o delu skupne občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2021 in po zaključeni razpravi je občinski svet sprejel oceno, poročila pa ne. Člani občinskega sveta so se s strani Dušana Brodariča, načelnika Policijske postaje Metlika, seznanili tudi z informacijo o varnostnih razmerah na območju občine Metlika v letu 2021 in jo po daljši razpravi tudi sprejeli.

Obravnavan je bil tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika in glede na to, da ni bilo bistvenih pripomb nanj, je bil na tej seji sprejet v prvi in drugi obravnavi.

V okviru obravnave kandidatov za člana državnega sveta in izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določitev predstavnika kandidature in predstavnika določitve elektorjev je na seji potekalo tajno glasovanje. Za kandidata za člana državnega sveta so tako izvolili Darka Zevnika, za elektorja na volitvah za člana državnega sveta pa sta bila določena Bojan Krajačič in Janko Bračika, kot predstavnik kandidature in predstavnik določitve elektorjev pa Martina Legan Janžekovič.

Vir: Občina Metlika

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si