TRIS Kanižarica v upravljanje RIC Bela krajina

Občina Črnomelj je z izbranim izvajalcem RIC Bela krajina v sklopu projekta Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del pričela z izvajanjem storitev v podporo delovanja Poslovne cone TRIS Kanižarica. Storitev v vrednosti okoli 50 tisoč evrov je že v izvajanju, skozi aktivnosti pa bodo izvajalci uresničevali zastavljene cilje in ukrepe, ki so navedeni v Viziji razvoja Poslovni coni TRIS Kanižarica.

Spodnje aktivnosti bodo v podporo delovanja poslovni coni, medsebojnemu povezovanju podjetij v poslovni coni in iskanju novih podjetij za vstop v poslovni coni:

•           Vzpostavitev upravnega organa, nastavitev in oblikovanje pravnega okvirja delovanja in oblikovan poslovnik.

•           Vzpostavitev sistema upravljanja in določitev nalog upravljavca.

•           Organiziranje tematskih dogodkov za mreženje med podjetji in lokalno skupnostjo.

•           Nastavitev skupnih izobraževanj in usposabljanj za podjetja.

•           Sodelovanje z izobraževalnim sistemom (šolami, univerzami, inštituti) za spodbujanje izobraževanja in razvoja kadrov na področjih, ki so pomembna za podjetja v poslovni coni.

•           Izvajanje promocijskih aktivnosti za prepoznavnost in privlačnost Poslovne cone TRIS Kanižarica in vzdrževanje in dopolnjevanje spletne strani: https://tris-kanizarica.si/ .

•           Vzpostavljanje prostorskih in infrastrukturnih pogojev za razvoj malega gospodarstva in obrtnih dejavnosti.

•           Privabljanje naložb in podjetij v cono. Podjetja, ki so potencialni vstopniki v poslovno cono morajo biti usmerjena v dejavnosti, ki ustvarjajo pozitivne učinke za razvoj okolja, ki je stabilno in urejeno ter ne škodujejo okolju.

Projekt se izvaja v okviru sklada Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in  investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture. »Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU«

Vir: Občina Črnomelj

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si