Znani člani delovnih teles v MONM

Včerajšnja druga redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v tem mandatu je minila v znamenju kadrovskih zadev. Župana Mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija je v občinskem svetu zamenjal Primož Kobe (LGM), znana pa je tudi nova sestava devetih delovnih teles.

Komisijo za statut in poslovnik bodo v tem mandatu sestavljali predsednica Eva Filej Rudman in člani Marko Dvornik, Martin Kobe, Uroš Lubej, Renata Pavlin in Sara Tomšič. Komisiji za medobčinsko in mednarodno sodelovanje bo predsedoval Matjaž Pavlin, člani komisije pa so postali Bojan Avbar, Marko Dvornik, Andrej Kastrevec, Rok Kekec, Darja Marjanović in Slavko Matko. Predsednik Komisije za priznanja in nagrade je postal Janez Povh, člani komisije pa so Bojan Kekec, Martin Kobe, Primož Kobe, Mitja Sadek, Eva Somrak in Srečko Vovko. Komisijo za vloge in pritožbe bo vodil Boštjan Grobler, ostali člani pa so Uroš Lubej, Maja Osterman, Kaja Papić in Tomaž Slak. Odbor za družbene dejavnosti sestavljajo predsednica dr. Vida Čadonič Špelič in člani Ana Bilbija, Alenka Kopina, Žiga Papež, Sonja Simčič, Radovan Trifković, Jiří Volt, Srečko Vovko in Maja Žunič Fabjančič.

Predsednik Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet je postal Tomaž Levičar, člani tega delovnega telesa pa so še Primož Kobe, Peter Kostrevc, Urban Kramar, Slavko Matko, Boštjan Pucelj, Rok Račečič in Mateja Rožič. Vesna Vesel bo predsedovala Odboru za davčno politiko, proračun in finance, za preostale člane pa so svetniki potrdili Franca Bačarja, Marjana Erpeta, Antona Goloba, Andreja Kastrevca, Urško Kovačič in Maria Krapeža. Odbor za gospodarstvo sestavljajo predsednik Adolf Zupan in člani Jasna Kos Plantan, Branko Kovač, Boštjan Kovačič, Janez Murn, Žiga Papež, Matjaž Pavlin, Andrej Redek in Matija Škof. Odboru za spremljanje položaja romske skupnosti bo predsedovala Jasna Kos Plantan, za člane pa so svetniki potrdili Mojco Ferfolja, Petra Kostrevca, Ivana Kralja, Tomaža Levičarja, Bernarda Mlakarja, Duška Smajeka in Dimitrija Zupančiča.

Svetniki so za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Otočec za preostanek mandatne dobe imenovali Tihomirja Troho in za nadomestnega člana nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za preostanek mandatne dobe Roberta Sotlerja. Občinski svet je kot predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto za mandatno dobo štirih let potrdil Janeza Pezlja in Jožefo Šepetavc, pozitivno mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Bršljin je podal dr. Rocku Finalu, Ireni Gole in Nataliji Globevnik, kateri daje prednost pri imenovanju. Svetniki so podali pozitivno mnenje tudi o Alenu Pustu, kandidatu za pomočnika direktorice na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina na enoti Novo mesto za mandatno obdobje petih let.

Vir in foto: Mestna občina Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si