Sejem zaposlitvenih priložnosti

Primanjkljaj kadrov je eden izmed večjih izzivov na trgu dela v Sloveniji, zato bodo na Zavodu RS za zaposlovanje letos veliko pozornosti namenili aktivnostim za zmanjšanje strukturnih neskladij in pomoči gospodarstvu. Prvi večji dogodek je vseslovenski zaposlitveni sejem, imenovan Sejem zaposlitvenih priložnosti, na katerem bodo sodelovali delodajalcih vseh 12-ih območnih služb.

Dogodek bo potekal v četrtek, 9. maja, med 10. in 18. uro, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani pod sloganom: Zavod za zaposlovanje povezuje Slovenijo na enem mestu.

NAMEN dogodka:

 • zagotoviti delodajalcem kader z aktiviranjem razpoložljivega delovnega potenciala;
 • omogočiti iskalcem zaposlitve na enem mestu in v enem dnevu neposredne stike z delodajalci (zagotoviti večje število informativnih in zaposlitvenih razgovorov) ter tako spodbuditi zaposlovanje;
 • omogočiti neposredni stik med različnimi ključnimi deležniki na trgu dela ter okrepiti neposredno sodelovanje med njimi;
 • zagotoviti celovito informiranje prebivalstva o poklicih, možnostih usposabljanja, izobraževanja, štipendiranja, poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, spodbudah za zaposlovanje, delovno pravne zakonodaje, zaposlovanju tujcev, delu v tujini, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, podati informacije o različnih oblikah dela, varstvu pravic, itd.;
 • prispevati k uresničevanju cilja Evropskega stebra pravic o vključitvi 60 % odraslih v EU vsako leto do leta 2030 v usposabljanje in izobraževanje;
 • prispevati k promociji vseživljenjske karierne orientacije in večji prepoznavnosti različnih javnih institucij, ki za prebivalstvo zagotavljajo brezplačne storitve vseživljenjske karierne orientacije in programe za pridobivanje ter izboljšanje veščin, kompetenc, potrebnih za uspešno zaposlitev;
 • prispevati k večjemu prepoznavanju Zavoda v javnosti in njegove vloge.

Tri ključne ciljne skupine:

 • prebivalci Slovenije v delovno aktivni dobi, med 15. in 65. letom starosti:
 • brezposelni, iskalci zaposlitve,
 • zaposleni, ki razmišljajo o možnostih spremembe poklicaali iščejo novo zaposlitev;
 • vsi, ki jih zanimajo sodelujoči delodajalci;
 • mladi, ki se odločajo za poklic in potrebujejo informacije o poklicih, izobraževalnih programih in štipendijah;
 • vsi, ki potrebujejo informacije o študentskem delu;
 • osipniki, ki iščejo drugo priložnost, NEETi;
 • vsi, ki potrebujejo brezplačno karierno svetovanje za izbiro pravega poklica in zaposlitve;
 • vsi, ki potrebujejo svetovanje za pripravo življenjepisa in ponudbe za zaposlitev, pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor;
 • vsi, ki potrebujejo informacije o brezplačnih in sofinanciranih programih usposabljanja in izobraževanja za izboljšanje veščin in kompetenc ter zaposlitvenih možnosti;
 • tujci, ki se zaposlujejo v Sloveniji in delodajalci, ki zaposlujejo tujce;
 • družinski člani tujcev (z urejenim bivanjem v RS);
 • prosilci za mednarodno zaščito;
 • osebe s statusom začasne zaščite;
 • iskalci zaposlitve, ki potrebujejo informacije o možnostih usposabljanja in dela v drugih državah članicah EU;
 • osebe z zdravstvenimi težavami in invalidnostjo;
 • vsi, ki potrebujejo informacije o delovnopravni zakonodaji;
 • vsi, ki potrebujejo informacije iz pokojninskega zavarovanja, itd.
 • Delodajalci iz celotne Slovenije iz različnih dejavnosti, različnih velikosti
 • Ključne ustanove s področja vseživljenjske karierne orientacije in zaposlovanja

GLAVNA CILJA dogodka:

 • spodbuditi zaposlovanje;
 • povečati obveščenost/seznanjenost obiskovalcev o različnih storitvah in izdelkih na področju VKO in zaposlovanja.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si