Šport v mestni občini znova zaživel

NOVO MESTO – S tem tednom so v Sloveniji dovoljeni prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, izvajanje javnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu ter uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi v sklopu vzgojno-izobraževalnih zavodov. Koronavirus je šport pahnil v težek položaj, predvsem ostaja njegova težava financiranje.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video