Skupina GEN donirala milijon evrov

Skupina GEN je v proračunski sklad, ki ga je Vlada RS ustanovila za financiranje obnove po letošnjih poplavah, prispevala en milijon evrov. Kot eden vodilnih predstavnikov energetske panoge v Sloveniji, zavezani okoljski trajnosti in družbeni odgovornosti, so se v Skupini GEN takoj odzvali pozivu na pomoč prizadetim v poplavah.

Podnebne spremembe z vse pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi dogodki so žal postale del našega vsakdanjika. Katastrofalne poplave, ki so avgusta prizadele Slovenijo, so globoko zarezale v življenja številnih družin ter delovanje podjetij in javnih ustanov. Kot promotor zelene preobrazbe se v Skupini GEN zavedajo izzivov, ki jih v naše okolje prinašajo podnebne spremembe, zato so poleg zanesljive in varne proizvodnje ter dobave električne energije odjemalcem njihovo osrednje poslanstvo tudi investicije v brezogljične vire in zeleni prehod.

Ob uspešnem poslovanju v letu 2023 so se odločili, da prispevajo milijon evrov v sklad, katerega sredstva bodo namenjena obnovi Slovenije po poplavah. Poleg zneska, ki ga prispevajo v sklad za obnovo, so v Skupini GEN sprejeli tudi naslednje ukrepe v pomoč po naravni katastrofi:

· zaposleni v skupini so prostovoljno pomagali pri čiščenju prizadetih območij, družbe pa so prispevale tudi opremo, potrebno pri neposrednem odpravljanju posledic poplav;

· vsem 19 gasilskim zvezam, ki delujejo ob porečju Save – ta reka namreč povezuje največje vire za proizvodnjo električne energije, jedrsko elektrarno in hidroelektrarne – so skupno podelili 190.000 evrov za nakup nove opreme;

· ker se zavedajo pomembne vloge vzgojno-izobraževalnega sistema za prihodnost države, bodo v prihajajočem letu 22 šolam, ki so jih prizadele poplave, omogočili brezplačen prevoz in obisk njihovega interaktivnega multimedijskega centra Svet energije v Krškem;

· v znak solidarnosti so se v družbi GEN odpovedali novoletnim poslovnim darilom in sredstva podarili v humanitarne namene.

V Skupini GEN z navedenimi aktivnostmi izkazujejo solidarnost in družbeno odgovornost do sodržavljanov in okolja.

Ob letošnjih poplavah pa se je znova izkazalo tudi, kako pomembno vlogo imajo ob naraslih vodah urejeni vodotoki. V Posavju so po zaslugi niza hidroelektrarn na spodnji Savi učinkovito obvladovali narasle vode, razen na območju, kjer bi morala stati HE Mokrice. Zato je izgradnja te zadnje hidroelektrarne v nizu pomembna tako z vidika zagotavljanja poplavne varnosti kot z vidika dodatne proizvodnje brezogljične električne energije in optimalnega obratovanja celotne verige.

Vir: GEN energija

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si