Seznanili so se z načrtovanimi projekti

Prenovljena dvorana Barbove graščine na Veseli Gori je gostila 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Šentrupert. Člani in članice občinskega sveta so se med drugim seznanili z idejnimi zasnovami načrtovanih projektov za severno obvoznico Šentrupert – JV odsek, južno obvoznico, izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Slovenski vasi ter s sporazumom o sofinanciranju ureditve krožišča v Prelesju.

Jugovzhodni odsek severne obvoznice predvideva izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture v dolžini 220 m od mostu čez reko Bistrico na severnem robu Obrtno podjetniške cone Šentrupert do križišča lokalnih cest proti Vrhu, Bregu in Poštajam. Naložba, ki poleg izgradnje nove ceste vključuje tudi gradnjo protipoplavnega zidu, je trenutno ocenjena na nekaj več kot 400 tisoč evrov. Občinski svet se je seznanil tudi z načrtovano traso južne obvoznice od obstoječega krožišča na JV Šentruperta čez regionalno cesto Slovenska vas–Šentrupert do lokalne ceste Šentrupert–Zaloka.

Občinski svet se je včeraj seznanil tudi s sporazumom o sofinanciranju ureditve krožišča na državni cesti v Prelesju. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo naj bi za na nekaj manj kot 1,5 milijona evrov ocenjeno naložbo namenila 877 tisoč evrov, občina pa 579 tisoč evrov, pri čemer se bo sofinancerski delež po potrebi še uskladil z DRSI.

Občinski svet se je seznanil še z idejno zasnovo izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Slovenski vasi, potrdil pa je tudi letne programe športa in kulture, ki so podlaga za pripravo in objavo razpisov ter sofinanciranje dejavnosti društev in organizacij.

Občinski svet je med drugim potrdil še nove cene programov dnevnega varstva za otroka mesečno, ki bodo od prvega septembra malo višje: za oddelek prvega starostnega obdobja 614,77 evra, za kombinirani oddelek 525,59 evra in za oddelek drugega starostnega obdobja 479,72 evra.

Vir: Občina Šentrupert

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si