Odsvetujejo zadrževanje v gozdovih

Močni vetrovi in nalivi, ki so napovedani za danes ponoči in jutri dopoldan, lahko v večjem delu države povzročijo vetrolome v gozdovih. Zato velja opozorilo, da se ne zadržujemo v gozdovih ali ob gozdnem robu, kjer bi veter lahko podiral drevesa.

Zaradi poletnih vetrolomov in poplav so lahko gozdni sestoji v velikem delu Slovenije manj stabilni. Razrahljana tla drevesom ne nudijo trdne opore, prav tako je v gozdovih še veliko obviselih dreves po prejšnjih neurjih. Zato Zavod za gozdove Slovenije opozarja, naj se v prihodnjih dneh, ko velja rdeče opozorilo Agencije RS za okolje, izvajalci del v gozdovih, lastniki gozdov in obiskovalci ne zadržujejo v gozdovih ali ob gozdnem robu.

Če bo prišlo do vetrolomov, se lahko lastniki gozdov za podrobnejše informacije in napotila v zvezi s sanacijo obrnejo na krajevno pristojne revirne gozdarje. Odprava posledic v gozdovih po naravnih ujmah je zelo zahtevna in nevarna, zato naj se lastniki gozdov dela lotijo le, če so za to ustrezno usposobljeni in opremljeni. Delavci morajo za varno delo imeti osebno zaščitno opremo, ki vključuje varovalno čelado, glušnike, rokavice, varovalne hlače z mrežico proti vrezu, čevlje s kovinsko kapico in opremo za nudenje prve pomoči. Delo naj vedno opravljata vsaj dva delavca, med dodatno opremo pa ne sme manjkati gozdarski klini, sekira, cepin, žični nateg in škripec. Oprema naj bo pregledana in brezhibno delujoča. Podrobnejša navodila za varno delu v gozdu so objavljene tudi na spletni strani ZGS: Za lastnike gozdov (zgs.si). Če lastniki gozdov dela v poškodovanih gozdovih niso vajeni, naj za to raje najamejo strokovno usposobljene izvajalce, ki jih lahko poiščejo na portalu MojGozdar.

Vir: Zavod za gozdove Slovenije

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si