Odbora za gospodarstvo še nimajo

Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Mirna so imenovali člane delovnih teles in nadzornega odbora ter se seznanili s tem, da bo Dušan Skerbiš funkcijo opravljal poklicno, podžupan pa bo Zoran Remic.

V odboru za okolje in prostor so poleg predsednika Boštjana Kolenca še Jaša Kolenc, Anton Mirt, Jasmina Pečnik, Jože Dim, Aleš Starič in Miha Trdina. V odboru za družbene dejavnosti so poleg predsednice Irene Dim še Damjan Koščak, Blanka Pust, Barica Kraljevski in Matej Zupan. Predsednica odbora za proračun in lokalno samoupravo bo v tem mandatu Blanka Pust, ob njej pa bodo v odboru še Damjan Koščak, Jaša Kolenc, Anton Kašič in Milan Škufca. Statutarno pravno komisijo bodo poleg predsednica Zorana Remica sestavljali še Boštjan Kolenc, Anton Mirt, Jasmina Pečnik in Blanka Pust.

Na prvi seji je bila imenovana tudi komisija za priznanja, ki ji bo predsedovala Jasmina Pečnik, v njej pa so še Irena Dim, Andrej Železnik, Anton Kotar in Edo Novak. Nadzorni odbor pa bodo v tem mandatu sestavljali Tadeja Jevnikar, Nataša Nagode in Maja Ravljen.

Odbor za gospodarstvo zaradi nezadostnega števila kandidatov ni bil konstituiran, zato bo javni poziv za predlaganje enega kandidata za člana ponovljen.

Vir: Občina Mirna, foto: Lidija Uhan

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si