Maratonska seja zaključena

Občinski svet Občine Šentrupert se je sešel na 29. redni seji, ki se je začela 28. septembra in se po skupaj dveh prekinitvah in enem nesklepčnem sklicu ter 11 urah razprave zaključila minulo sredo.

Na dnevnem redu seje, ki je obsegal 34 točk, sta bila med drugim odlok o obračunu nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča in investicijska dokumentacija (DIIP in IP) za projekt izboljšanja gospodarske javne infrastrukture na Veseli Gori, ki ju občinski svet ni potrdil. »Obžalujem, da občinski svet v drugi obravnavi ni sprejel Odloka o odmeri NUSZ, ki bi bil osnova za izračun za prihodnje leto. Občina tako nima usklajenega odloka z veljavno zakonodajo. Žal mi je tudi, da bodo vaščani Vesele Gore prikrajšani za kanalizacijo, rekonstrukcijo ceste, izgradnjo pločnika in javne razsvetljave, odvodnjavanja in novega elektrovoda za povečanje električne moči v naselju. Občinski svetniki pa so dobili odgovore na številna vprašanja, ki so jih zahtevali od mene in občinske uprave, med njimi denimo pojasnilo o izbiri besedne zveze temeljni kamen v govoru ob občinskem prazniku in o tem, zakaj gori ena žarnica v Barbovi graščini,«je po seji povedal župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec.

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustavitvi javnega podjetja Komunala Trebnje, v prvi obravnavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest, sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za letošnje lokalne volitve in več posameznih programov upravljanja z nepremičnim premoženjem.

Vir: Občina Šentrupert, foto: Lapego

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si