Grafični prikazovalnik občinskega proračuna

Proračun je temeljni finančni dokument, ki ga sprejme občina in predstavlja letni načrt prihodkov in izdatkov. V njem so zajeti vsi viri iz katerih občina pridobiva finančna sredstva in prav tako vsi izdatki, plačila, transferji in investicije, ki jih bo izvedla v finančnem letu. Da bi občani lahko vedeli, kaj namerava občina početi v določenem letu, je proračunski dokument vedno javno objavljen in dostopen na spletni strani občine. Ker pa vsi občani niso vešči branja mestoma zapletenega dokumenta so na Mestni občini Krško pričeli z uporabo grafičnega prikazovalnika proračuna Odprti računi, ki proračunske finančne informacije preuredi v interaktivnem grafičnem vmesniku in jih prikaže v obliki lažje razumljivih grafov.

V prikazovalniku lahko občani z nekaj kliki pregledajo prihodke in odhodke, ki jih občina načrtuje v finančnem letu ter tudi ažurno realizacijo le-teh za vsako proračunsko postavko posebej. Občan se lahko s kliki premika od splošnih programskih postavk do projektov in celo do razreza stroškov v posamičnem projektu.

Pregledajo lahko tudi dejansko realizacijo iz preteklih let, kjer so prikazani podatki iz zaključnih računov od leta 2022 naprej. Možen je tudi pregled skozi leta, kjer lahko občan primerja, kako se je spreminjala količina sredstev za različna proračunska področja.

Prikazovalnik najdete na spletni strani Mestne občine Krško v levem stolpcu (Grafični prikazovalnik občinskega proračuna) ali na povezavi: Odprti računi – Mestna občina Krško (djnd.si)

Vir: Občina Trebnje

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si