Občina Metlika uspešna na razpisu

Metliška občina je od Ministrstva za kulturo prejela odločbo za sofinanciranje projekta za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na metliškem gradu. Ta zajemajo izvedbo bariere proti kapilarnemu dvigu vode na fasadi gradu, restavracijo vhodnega kamnitega portala in sanacijo električne napeljave za ohranitev in dviga funkcionalnosti prostorov Belokranjskega muzeja Metlika. Vrednost celotne naložbe znaša 84 tisoč 530 evrov.

Vir: Občina Metlika

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si