Podžupan Občine Semič je Rudi Kofalt

Županja Občine Semič Polona Kambič je za podžupana imenovala Rudija Kofalta, ki je bil podžupan tudi v preteklem mandatu. Funkcijo bo opravljal nepoklicno. Županji bo pomagal pri njenem delu in jo nadomeščal v primeru odsotnosti ali zadržanosti.

Med nadomeščanjem podžupan opravlja tekoče naloge iz pristojnosti županje in tiste naloge, za katere je pooblaščen. V primeru predčasnega prenehanja mandata županje podžupan opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novoizvoljenega župana.

Vir in foto: Občina Semič

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si