Dolenjski muzej na podelitvi certifikata v Zagrebu

3. novembra je v Zagrebu potekalo celodnevno srečanje vseh sodelujočih Združenja Železnodobna pot po Podonavju, ki vključuje 8 držav in 38 partnerjev. Dopoldanski del je bil posvečen generalni skupščini združenja, sledile so strokovne predstavitve madžarskih kolegov ter zaključna svečana slovesnost ob podelitvi certifikata Kulturna pot Sveta Evrope. Namreč v letu 2021 je Svet Evrope kulturni poti z naslovom Železnodobna pot po Podonavju podelil certifikat Kulturna pot Sveta Evrope, ki trenutne šteje 48 članov, od tega 9 Kulturnih poti Sveta Evrope poteka čez Slovenijo.

Svečane podelitve sta se iz Dolenjskega muzeja Novo mesto udeležili arheologinja kustodinja Petra Stipančić, ki je članica izvršnega odbora združenja, in direktorica Jasna Dokl Osolnik. Svečane podelitve certifikata so se udeležili tudi številni predstavniki tako s Hrvaške kot tudi iz ostalih vključenih držav, ministrstev, občin, muzejskih inštitucij, turističnih in nevladnih organizacij. Certifikat je podelil dr. Stefano Dominioni, generalni sekretar Kulturnih poti Sveta Evrope.

Združenje Železnodobna pot po Podonavju ima svoje korenine v večletnem strokovnem sodelovanju partnerskih institucij in predstavlja trajnostni rezultat mednarodnega projekta Iron-Age-Danube (Železna doba Podonavja). Tekom projekta se je med partnerji oblikovala pobuda, da bi v sodelovanju s projektom Routes4U Sveta Evrope razvili novo transnacionalno kulturno pot. Železnodobna pot po Podonavju (Iron Age Danube Route) tako povezuje in omogoča skupno predstavitev, promocijo in trženje arheoloških krajin, najdišč in muzejev, ki predstavljajo dediščino železne dobe v Podonavju. Ustanovitelji poti (Iron Age Danube Route Association) so poleg Narodnega muzeja Slovenije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije tudi Dolenjski muzej Novo mesto ter partnerji s Hrvaške, iz Avstrije in Madžarske s sedežem v Zagrebu.

Vir in foto: Mestna občina Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si