Denar za ureditev infrastrukture v PC TRIS Kanižarica

Občina Črnomelj je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture«, ki je bil objavljen v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije. Za projekt ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica (3. del: ceste D1, G1 in G) so prejeli sklep o odobritvi sredstev v višini do največ dobrih 940 tisočakov oziroma do največ 100 % upravičenih stroškov projekta. Ocenjena vrednost projekta znaša 1,4 milijona evrov z DDV, tako da bo preostanek v višini slabega pol milijona evrov zagotovila Občina Črnomelj.

Predmet projekta je ureditev infrastrukture v delu PC TRIS, izdelava vizije ekonomsko poslovne cone (EPC), vzpostavitev ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij za umestitev v EPC.

Ureditev infrastrukture zajema izgradnjo cestnih odsekov s pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovodom in pločniki, postavili bodo tudi malo sončno elektrarno, ki bo zagotavljala samooskrbo z električno energijo za vso poslovno cono.

Območje predvidene ureditve je degradirano območje, ki predstavlja nekdanji rudniški kompleks v Kanižarici, kjer se je razvila PC TRIS. Glavni vzrok za prijavo je bil jasno izražen interes podjetij za vstop v poslovno cono. Z ureditvijo infrastrukture bodo podjetja širila svoj obseg poslovanja, v cono bodo vstopala tudi nova podjetja, ustvarjalo se bo nova delovna mesta, rasla bo dodana vrednost in se krepila konkurenčnost gospodarstva.

Vir: Občina Črnomelj, foto: Jan Kocjan

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si