Škodo v nedavnih neurjih lahko prijavite do 11. avgusta

Mestna občina Novo mesto bo na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje zbirala vloge oškodovancev, ki so med 17. in 25. julijem 2023 zaradi neurij utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah in drugi infrastrukturi. Vloge za prijavo škode, h katerim je potrebno priložiti tudi fotografije poškodovane infrastrukture, so na voljo na spletni strani in v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, občani pa jih lahko oddajo do 11. avgusta 2023.

Škodo je možno opredeliti na štirih obrazcih glede na to, ali gre za škodo na kmetijskih zemljiščih, za uničen objekt, za delno škodo na objektih ali za škodo na gradbeno inženirski infrastrukturi (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo). Mogoče je prijaviti le škodo, ki je nastala kot dejanska posledica neurij med 17. in 25. julijem 2023.

Oškodovanci z območja Mestne občine Novo mesto lahko izpolnjeno vlogo s prilogami priporočeno pošljejo na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali jo oddajo osebno v občinskih prostorih do vključno 11. avgusta 2023. Po prejemu vlog bo škodo na terenu ocenila občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah. Obrazci in navodila za izpolnjevanje so objavljeni na spletni strani Mestne občine Novo mesto, za dodatna pojasnila pa se lahko občani obrnejo na Klavdijo Kolarič (klavdija.kolaric@novomesto.si; 07 39 39 272).

Vir: Mestna občina Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si