Denar za kastracijo in sterilizacijo mačk

Tudi v Občini Šmarješke Toplice sofinancirajo stroške sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2023 na območju občine. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki imajo prijavljeno stalno bivališče in dejansko živijo na območju občine in so lastniki ene ali več mačk – sofinancira se storitev posega največ dveh živali na stanovanje oziroma hišno številko.

K izpolnjeni vlogi za sofinanciranje stroška sterilizacije in kastracije lastniških mačk morajo vlagatelji priložiti račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali in živali ter kopijo bančne kartice. Sofinancira se jim stroške storitve sterilizacije ali kastracije lastniških mačk v višini 30 evrov na posamezno žival. Storitve se sofinancira do porabe sredstev, v občinskem proračunu je v ta namen zagotovljenih 1500 evrov.

Vir: Občina Šmarješke Toplice

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si