Aktivnosti za gradnjo nove državne ceste

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji obvešča občane občin Metlika in Semič, da kot investitorka gradnje nove državne ceste od priključka Maline do MMP Metlika izvaja aktivnosti, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo ceste in drugih spremljajočih ureditev na pododsekih od priključka Maline do priključka Metlika – sever in od priključka Metlika – sever do MMP Metlika.

DARS v ta namen zagotavlja v okviru pogodbenih izvajalcev parcelacijo zemljišč, cenitve in odkupe zemljišč, arheološke raziskave ter izvedbo geološko-geomehanskih in hidrogeoloških raziskav in izdelavo projektne dokumentacije za oba pododseka, so sporočili s semiške občine.

Vir: Občina Semič

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si