Zelena luč za gradnjo 3. razvojne osi

V ponovljenem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za izgradnjo odseka 3. razvojne osi med avtocestnim priključkom Novo mesto–vzhod in Osredkom je bil DARS znova uspešen, njihova prizadevanja za čimprejšnjo gradnjo pa pozdravljajo tudi na Mestni občini Novo mesto. Projekt že dalj časa predstavlja prvo razvojno prioriteto Jugovzhodne Slovenije in bo Novomeščanom prinesel želeno vzhodno obvoznico, katere del bo tudi prepotrebni cestni most čez reko Krko. Novomeška občina zato poziva vse deležnike, da prepoznajo pomen izgradnje 3. razvojne osi, ki mu je znova pritrdilo tudi Ministrstvo za naravne vire in prostor, in ne uporabljajo pravnih postopkov samo za zamik začetka gradnje prometne infrastrukture, ki jo dolenjska prestolnica in predvsem Bela krajina nujno potrebujeta.

Po tem, ko je Ministrstvo za naravne vire in prostor odgovorilo na vse pomisleke in pripombe, ki so bili podani v dosedanjih fazah izdaje gradbenega dovoljenja, bi se lahko gradnja petkilometrske hitre ceste med avtocestnim priključkom Novo mesto–vzhod in priključkom za Revoz pri Osredku začela po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Sledil bi še zaključek izbora izvajalca del, ki je bil po zadnji vloženi pritožbi na gradbeno dovoljenje začasno zaustavljen.

Dolenjsko-belokranjski odsek 3. razvojne osi v dolžini 17,5 kilometrov, ki je bil v prostor umeščen že leta 2012, bo povezoval avtocestno omrežje z Osredkom in nato naprej z Belo krajino, novomeški del odseka pa bo predstavljal vzhodno obvoznico dolenjske prestolnice in bo bistveno razbremenil novomeške mestne vpadnice. Del te trase bo tudi 310 metrov dolg most preko Šmarješke ceste in reke Krke v Mačkovcu oziroma Ločni, ob mostu pa bo pešcem in kolesarjem dodatno namenjena še 135 metrov dolga brv sodobne minimalne konstrukcije.

Vir: Mestna občina Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si