V Hrastovem Dolu urejajo vaško znamenitost

Občina Ivančna Gorica v Hrastovem Dolu ureja vaško znamenitost – lužo v središču vasi. Sanacija se izvaja zaradi drastičnega poslabšanja ekološkega stanja luže, ki je posledica znižanja gladine vode v luži. Pri strokovnem pregledu stanja luže je bilo ugotovljeno, da voda uhaja skozi drenažo, ki je bila narejena ob izvedbi kanalizacije meteorne vode leta 2010.

Po projektu za sanacijo se bo brežino luže obkolilo z lesenimi borovimi piloti, na katere bodo nameščene lesene deske in zaščitna folija, ki bo obložena z glino. Brežino se bo na koncu obložilo s kamnom in zatravilo. Sanacijo bodo izvedli v najkrajšem možnem času, če bodo vremenske razmere to dopuščale.

Na informativni tabli ob luži, ki je bila postavljena leta 2010, je avtor teksta Dušan Štepec zapisal, da se v zgodovinskih virih Hrastov Dol prvič omenja že v 12. stoletju. Do sredine 19. stoletja je v njem prevladovala lesena gradnja, pozneje je bila večina hiš že zidana. Sedanjo podobo je vas dobila po izgradnji nekdanje vaške šole leta 1952 in gasilskega doma v sedemdesetih letih 20. stoletja. Vas je pozidana okrog vaške luže in podružnične cerkve sv. Andreja, ki predstavljata poleg stavbe nekdanje šole (zdaj večnamenski prostor) in športnega igrišča ob njej največji znamenitosti. Vaška luža sodi po velikosti (dolžina 47 m, širina 28 m) med največje tovrstne še ohranjene luže na Dolenjskem. Po ustnem izročilu naj bi bila luža sestavni del vasi že od njenega nastanka dalje.

Hrastov Dol je leta 2012 s strani Turistične zveze Slovenije prejel priznanje za najlepše urejeno vaško jedro.

Vir: Občina Ivančna Gorica, foto: Gašper Stopar

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si