Zaključek energetske sanacije Doma XIV. divizije

Energetska sanacija Doma XIV. divizije Senovo, ki se je pričela v letu 2022, se je junija zaključila. Celotna vrednost naložbe znaša 2,8 milijona evrov, za kar bo Mestna občina Krško od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo do konca leta prejela sofinancerska sredstva v višini dobrih 584 tisoč evrov.

Projekt je zajemal celovito energetsko in požarno sanacijo stavbe. Energetska sanacija je zajemala izolacijo vkopanih delov stavbe s povezovalnim hodnikom, novo fasado, zamenjavo strehe in stavbnega pohištva, prenovo toplotne podpostaje, zamenjavo klimatske naprave, postavitev nove toplotne črpalke, novih radiatorjev in montažo varčnih svetilk, požarna pa izvedbo statične in požarne ojačitve strešne konstrukcije, izvedbo novega evakuacijskega izhoda in zamenjavo požarnega stopnišča, ureditev sistema odvoda dima in toplote, ureditev hidrantnega omrežja ter ureditev sistema javljanja požara. Nekaj sredstev so namenili tudi vzdrževalnim delom, kot je denimo nov strop v kulturni dvorani.

Vir: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si