Z javnimi deli nad brezposelnost v občini Brežice

Občina Brežice aktivno pristopa k reševanju brezposelnosti v lokalni skupnosti s programom javnih del, pri čemer občina nastopa tudi kot naročnik javnih del. Gre za zaposlitvene programe, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti, spodbujanju razvoja novih delovnih mest, so sporočili z občine.

”Občina Brežice bo v letu 2023 za programe javnih del namenila 90 tisoč evrov in tako zagotovila vključitev 18 brezposelnih oseb,” poudarja župan Ivan Molan. Ljudje, zaposleni v programu javnih del, delajo v sklopu naslednjih izvajalcev: Center za socialno delo Posavje enota Brežice, OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, Vrtec Mavrica Brežice, Zdravstveni dom Brežice, Splošna bolnišnica Brežice, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Škofijska Karitas Celje – Brežice, Ozara Slovenija in Zavod Stara šola Brežice.

Občina Brežice sofinancira 12 različnih programov, štirim programom pa je izkazan javni interes. Programi so namenjeni brezposelnim, ki se vključujejo v programe del na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih področjih, kot so socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, pomoč Romom pri socializaciji, pomoč starejšim in invalidom, pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja, pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov, družabništvo in spremljanje, urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, pomoč pri izvajanju programov za mlade, pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma, pomoč pri izvajanju programov za občane, varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja.

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih zagotavlja zavod za zaposlovanje iz državnega proračuna na podlagi javnega povabila za izbor programov za leto 2023.

”Občini Brežice smo izredno hvaležni za dano možnost financiranja programa javnih del. K nam prihajajo različne osebe, mi pa vedno poskušamo izbrati pravo osebo, saj gre za zelo specifično delo z duševnimi bolniki,” pravi Tatjana Hlava, strokovna delavka Dnevnega centra Ozara Slovenija, enota Brežice.

Jasminka Štaba, udeleženka programa javnih del, delo opravlja na Ozari Slovenija v Brežicah, kjer pravi, da se počuti zelo dobro in z veseljem hodi na delo. ”Vodim kulinarične delavnice, ustvarjalne delavnice, razna druženja in sprehode. Zelo rada delam z ljudmi, sem prihajajo zelo dobri ljudje, rada jih imam,” dodaja.

Aleš Pajk, udeleženec programa javnih del, delo opravlja na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, kjer je izvajalec številnih aktivnosti. ”Izvajam računalniško delavnico za starejše in nudim pomoč pri uporabi mobilnega telefona. Prav tako izvajam učno pomoč osnovnošolcem in vodim šahovski krožek,” pravi.

Delo prek programa javnih del na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice opravlja tudi Zlatko Jankovič, ki pravi, da dela z mladimi, ob tem pa pridobiva nova znanja in veščine. ”Moja samozavest je večja, spoznal sem veliko novih prijateljev in ljudi, veseli me reden mesečni priliv na račun,” še dodaja.

Vir in foto: Občina Brežice

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si