Z gozdarskim nadzorom do primernejšega obnašanja v gozdu

Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Inšpekcijo za gozdarstvo letos začel intenzivneje izvajati gozdarski nadzor. Glavni namen je ozaveščanje ljudi o pravilih ravnanja v gozdu ter opozarjanje obiskovalcev gozda na primerno obnašanje.

Slovenija se ponaša s prostim dostopom v gozdove, kjer je veliko možnosti za sprostitev, rekreacijo in druge dejavnosti. Kljub temu pa morajo obiskovalci v gozdu upoštevati določene omejitve in poskrbeti, da gozd po obisku zapustijo s čim manj vpliva. Pravila obnašanja so podrobno predstavljena v gozdnem bontonu Skrbno z gozdom!, a jih obiskovalci v določenih primerih ne poznajo ali ne spoštujejo.

Zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije tako obiskovalce gozdov informirajo o pravilih obnašanja v gozdu. Obveščajo jih osebno s pogovorom, z deljenjem letakov na temo gozdarskega nadzora in informativnimi obvestili o pravilih vožnje v naravnem okolju. Izpostavljajo predvsem odgovorno in zmerno nabiranje gozdnih sadežev ter vožnjo in parkiranje v naravnem okolju. Obiskovalce gozda obveščajo o tem, da se gozdne sadeže nabira v zmernih količinah in na način, da se rastlin ne poškoduje. Vožnja z vozili na motorni pogon je omejena na prometno infrastrukturo (na javne ceste in na nekategorizirane ceste), ki se uporabljajo za javni cestni promet. Pri tem je treba upoštevati predpisane režime uporabe gozdnih cest, ki so jasno označeni s prometnimi znaki. Vozila je v gozdu dovoljeno parkirati na za to označenih mestih ali v petmetrskem pasu izven vozišča. Pri tem je treba paziti na prevoznost gozdnih prometnic in da obiskovalec s svojim obiskom v gozdu ne ovira del v gozdu. Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah ali drugih označenih poteh. Zavod za gozdove Slovenije gozdarski nadzor izvaja na podlagi 77.a člena Zakona o gozdovih, prekrškovnega postopka pa ne izvaja.

V zadnjih treh mesecih, odkar zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije v večjem obsegu izvajajo gozdarski nadzor, so izvedli 891 posameznih gozdarskih nadzorov, pri katerih so zaznali 448 kršitev. Največ kršitev je bilo na področju vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju in pri nepravilnem parkiranju. V 179 primerih so kršitelja osebno seznanili s pravili vožnje v naravi in mu svetovali, kako naj ravna v prihodnje, v določenih primerih pa so o kršitvah obvestili Inšpekcijo za gozdarstvo. Po dosedanjih izkušnjah obiskovalci gozdov večinoma z zanimanjem prisluhnejo zaposlenim Zavoda za gozdove Slovenije in njihovim nasvetom glede spoštovanja gozdnega bontona.

Vir: Zavod za gozdove Slovenija

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si