Črnomaljski svetniki so sejali

Člani Občinskega sveta občine Črnomelj so na včerajšnji seji obravnavali 19 točk dnevnega reda. Med drugim so sprejeli nov odlok o občinskih cestah, ki je usklajen z zakonodajnimi spremembami, in odlok o gospodarskih javnih službah, ki sicer ne prinaša vsebinskih sprememb, dodaja pa novo dejavnost »upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti«. Način izvajanja navedene dejavnosti bo določen z Odlokom o določitvi plovnega režima na odseku reke Dobličice in Lahinje, ki bo obravnavan na junijski seji.

Na seji so se svetniki seznanili s poročilom o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2022, poročilom o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva za leto 2022, z oceno izvajanja občinskega programa varnosti v občini Črnomelj za leto 2022 in s premoženjsko bilanco Občine.

Vir: Občina Črnomelj, foto A. Jamšek

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si