FOTO: Otvoritev avtobusnega postajališča na Lipovcu

V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Semič so minuli konec tedna uradno predali namenu dve avtobusni postajališči na Lipovcu.

Županja Polona Kambič je v govoru omenila, da so bile s strani krajanov Lipovca na občino večkrat naslovljena pobuda za ureditev sodobnega in varnega avtobusnega postajališča. Ker gre za naložbo ob državni cesti, za katero je po zakonodaji zadolžena država, so bile vse pobude krajanov posredovane Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI). Prve aktivnosti so se začele izvajati že leta 2011, ko je bil izveden ogled na terenu, ki je bil podlaga za izdelavo idejnega projekta in kasneje projektne dokumentacije, nato pa še uvrstitve v državni NRP. Zagotovilo direkcije, da bo pristopila k celoviti ureditvi območja avtobusnega postajališča in priključka lokalne ceste, je prišlo šele novembra 2015.

Projektna dokumentacija za izvedbo se je pričela izdelovati leta 2019, dokončana pa je bila januarja 2021. Sledilo je še nekaj popravkov in poleti 2022 je direkcija objavila javno naročilo za izbiro izvajalca. Izbrano je bilo podjetje CGP iz Novega mesta, ki je z deli začelo lani jeseni in jih zaključilo letos s tehničnim prevzemom.

Podrobnosti investicije, ki je znašala 265.227 evrov je predstavil direktor Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar.

Kulturni program so pripravili krajani, trak na avtobusnem postajališču pa so prerezali županja, direktor DRSI Bojan Tičar in predstavnika krajanov, Franc in Kevin Fajdiga.

Vir: Občina Semič, foto: Uroš Novina

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si