Vzpostavljen ribiški LAS Posavje

Na včerajšnji ustanovni seji je 25 članov podpisalo pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva ribiški LAS Posavje 2021-2027 (LASR), s katero so za vodilnega partnerja izbrali Regionalno razvojno agencijo Posavje. Podpisana pogodba potrjuje skupen interes po združevanju z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem uresničevanja razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev. V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo izvajal samostojno. Evropska komisija je 1. decembra 2022 potrdila Program za izvajanje ESPRA 2021-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada.

Pogodbo, ki je eden od pogojev za prijavo na javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, za programsko obdobje 2021-2027, so podpisali naslednji ustanovni člani:

1. RIBOGOJSTVO GORIČAR d.o.o.

2. POSAVSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, KRŠKO

3. BERNARDA PAJK – NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI

4. JOŽE COLARIČ S.P.; PE RIBOGOJSTVO COLARIČ

5. RIBON MARTIN STARC S.P.

6. AKVAL d.o.o.

7. KOSTAK d.d.

Vir: RRA Posavje

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si