Uživanje drog na delovnem mestu

Ali ste vedeli, da so med najbolj tveganimi poklici za uporabo drog na delovnem mestu tisti, ki zahtevajo visoko stopnjo koncentracije in zbranosti, na primer piloti, kirurgi, vozniki tovornjakov in strojevodje? Uporaba drog se namreč pojavlja v različnih poklicih in industrijskih panogah, med drugim so bolj izpostavljeni tudi policisti, gasilci in reševalci, saj se soočajo z visoko stopnjo stresa in delovno preobremenitvijo.

Kot je pojasnila priznana in izkušena direktorica Detektivsko varnostne agencije Bernarda Škrabar Damnjanović, mora vodja v primeru suma, da je določen delavec v delovnem procesu pod vplivom prepovedanih drog, zagotoviti varno mesto za testiranje in počakati na prihod detektiva. Ob pozitivnem rezultatu morajo delodajalci osebo nemudoma izločiti iz delovnega procesa in poskrbeti tako za varnost te osebe, kot tudi varnost ostalih zaposlenih.

V slovenskih podjetjih je zaposleni vsak peti odvisnik od prepovedanih drog, kar vpliva na povečanje delovnih nezgod in bolniško odsotnost in zmanjšuje ugled podjetja. Tveganja za pogostost napak in nesreč pri delu so 3,5-krat večja, odsotnost z dela pa je kar 16-krat večja. Negativne posledice uživanja alkohola, prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil so številne, zato je zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja pomembno za vse.

Vir: Agencija Andreja Jernejčič – Lin&Nil

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si