Uspešno urejajo funkcionalna zemljišča

NOVO MESTO – V novomeški občini so leta 2014 ustanovili svet za določitev funkcionalnih zemljišč, ki je začel svoje delo z ničle, pravi njegov predsednik Primož Skubic. V vseh letih delovanja pa ocenjuje, da jim je uspelo urediti več kot 60 odstotkov zemljišč. V občini računajo, da bodo funkcionalna zemljišča v popolnosti uredili do leta 2022.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video