Svetovni dan mokrišč

V petek, 2. februarja, obeležujemo Svetovni dan mokrišč, ki so o eden najbolj ogroženih ekosistemov na Zemlji. Izginjajo trikrat hitreje kot gozdovi. Tudi v Sloveniji so mokrišča močno ogrožena, saj so še ne tako dolgo nazaj predstavljala »nevredna zemljišča«, katerih funkcij in ekosistemskih storitev, ljudje niso poznali.

Ob svetovnem dnevu mokrišč se na Zavodu RS za varstvo narave, kjer so in še vedno v povezavi z ohranjanjem mokrišč potekajo številne aktivnosti in projekti, pridružujejo globalnemu praznovanju pod letošnjim geslom “Življenjska povezanost mokrišč in ljudi”. To pomembno prizadevanje spominja na ključno vlogo, ki jo mokrišča igrajo pri ohranjanju narave ter zagotavljanju blaginje za vse nas.

Mokrišča so edinstveni ekosistemi, ki nudijo zatočišče številnim rastlinam in živalim, obenem pa so ključna za regulacijo vodnega cikla in ohranjanje kakovosti voda. Poleg tega imajo mokrišča neprecenljiv vpliv na blaženje podnebnih sprememb, saj učinkovito skladiščijo ogljik in prispevajo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter delujejo kot spužva ob neurjih in sprejmejo mnogo večje količine voda od običajne podlage.

Geslo letošnjega svetovnega dneva »Življenjska povezanost mokrišč in ljudi« nas spodbuja, da razmišljamo o povezavi med mokrišči in ekosistemskimi uslugami, ki ga ohranjena mokrišča nudijo, ter našo lastno blaginjo: mokrišča so namreč ključnega pomena pri zagotavljanju pitne vode, obvladovanju poplav, vzdrževanju rodovitnosti tal in pri vzdrževanju biotske raznovrstnosti. Ohranjanje teh naravnih bogastev ni le dolžnost, ampak tudi naložba v trajnostno prihodnost človeštva.

Mokrišča in ljudje smo življenjsko prepleteni. S skupnimi močmi lahko prispevamo k varovanju teh dragocenih ekosistemov in poskrbimo, da jih bodo lahko občudovale tudi prihodnje generacije in uživale v njihovih koristih. Skupaj zagovarjajmo ohranjanje mokrišč, saj le tako lahko prispevamo k življenjski povezanosti mokrišč in ljudi za sedanje in za prihodnje generacije.

Vir: Zavod RS za varstvo narave, foto: arhiv ZRSVN

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si