Na Senovem urejajo fekalno kanalizacijo

V sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save« Občina Krško na Senovem gradi fekalno kanalizacijo. Dela potekajo po fazah na posameznih odsekih in bodo zaključena junija 2023. Skupna vrednost gradbenih del znaša 1,2 milijon evrov, od tega bo nekaj več kot 67 odstotkov sofinanciranih iz evropskega kohezijskega sklada in države.


Omenjeni projekt obsega sedem odsekov ulic na Senovem. Gradnja fekalne kanalizacije trenutno poteka na Cesti 3. julija, na Cesti bratov Zorko (vključuje tudi odsek ulice Pot na Armes) ter na odseku Cankarjeve ceste na južnem delu Senovega (vključuje tudi odsek ulice Titova cesta). Poleg novogradnje fekalne kanalizacije, gradbena dela na nekaterih odsekih obsegajo tudi širokopasovne povezave in meteorno kanalizacijo. Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save« v občini Krško poleg kanalizacij na Senovem obsega že zgrajene odseke kanalizacij v Krškem in v Leskovcu pri Krškem. Celotna vrednost projekta znaša 1,8 milijon evrov.

Vir: Občina Krško

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si