Spremembe pri odmeri komunalnega prispevka

NOVO MESTO – S spremembami odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka, ki so ga novomeški svetniki in svetnice sprejeli na zadnji občinski seji, je predvidena oprostitev plačila komunalnega prispevka za vlaganje v objekte v zdravstveno nego, katerih investitorica je država.

Spremembe pri odmeri komunalnega prispevka