Sofinanciranje hišnih kanalizacijskih priključkov

Mestna občina Krško obvešča, da so še vedno na voljo sredstva javnega razpisa za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v mestni občini Krško. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen objekt znaša 2.900 evrov. Delež sofinanciranje je od 70 do 95 odstotkov upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2020 do oddaje vloge. Vloge lahko upravičenci na občino oddajo osebno ali po pošti.

Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije po tem razpisu so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v mestni občini Krško in društva s sedežem v mestni občini Krško, ki delujejo v javnem interesu.

Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta na voljo na spletni strani Mestne občine Krško. Dodatne informacije glede razpisa so na voljo na telefonski številki 07 49 81 377 (Boštjan Kozole) oziroma na elektronski pošti bostjan.kozole@krsko.si.

Vir: Občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si