V neurjih poškodovana desetina letnega poseka

Zavod za gozdove Slovenije vsakodnevno spremlja dogajanje in ocenjuje poškodovanost gozdov, ki jo v neurjih povzroča predvsem močan veter. Skupno je po prvih ocenah v julijskih vetrolomih poškodovanih dobrih 540.000 kubičnih metrov dreves, kar predstavlja desetino siceršnjega letnega poseka dreves. Zavod za gozdove Slovenije je tudi že pristopil k ocenjevanju škode v gozdovih ter pripravi sanacijskega načrta.

Poškodbe v gozdovih so nastale predvsem zaradi močnih vetrov in v kombinaciji z namočenostjo tal v 13 od skupno 14 gozdnogospodarskih območij (GGO). Edino gozdov Kraškega GGO, kjer je lani pustošil požar, letošnja neurja niso prizadela. Najbolj so poškodovani gozdovi GGO Bled (171.000 m3 lesne mase), GGO Slovenj Gradec (121.000 m3 lesne mase), GGO Maribor (60.000 m3 lesne mase), GGO Tolmin (53.000 m3 lesne mase) in GGO Murska Sobota (25.000 m3 lesne mase), kjer je podiralo posamezno, v šopih in skupinah in tudi cele sestoje. Medtem ko je v GGO Novo mesto (31.000 m3 lesne mase), GGO Kranj (30.000 m3 lesne mase), GGO Nazarje (19.000 m3 lesne mase), GGO Celje (10.000 m3 lesne mase), GGO Kočevje (8.000 m3 lesne mase) in v drugih manj poškodovanih GGO podiralo posamezna drevesa ob gozdnih robovih in infrastrukturah ali v šopih in skupinah. V večini primerov gre za izruvana drevesa in polomljena debla, ki predstavljajo posebno nevarnost pri poseku in spravilu poškodovanega lesa.

Skupna do zdaj znana ocena poškodovanosti gozdov je dobrih 540.000 kubičnih metrov lesne mase. Če temu prištejemo še za posek označena zaradi podlubnikov napadena drevesa, je v slovenskih gozdovih trenutno poškodovane za dober milijon m3 lesne mase, kar predstavlja petino letnega poseka lesne mase v slovenskih gozdovih.

V nekaterih gozdovih sanacija že poteka, zato bo Zavod za gozdove Slovenije zaradi nevarnih razmer ali zagotavljanja nemotene sanacije v sodelovanju z lastniki gozdov in lokalnimi skupnosti začasno zaprl nekatere gozdne ceste. Obiskovalci gozdov naj zato v času izvajanja del ne obiskujejo poškodovanih delov gozdov in upoštevajo zapore cest.

Lastniki gozdov, ki jim je vetrolom poškodoval drevje v gozdovih, se lahko za podrobnejše informacije in napotila v zvezi s sanacijo obrnejo na krajevno pristojne revirne gozdarje. Odprava posledic v gozdovih po naravnih ujmah je zelo zahtevna in nevarna, zato naj se lastniki gozdov dela lotijo le, če so za to ustrezno usposobljeni in opremljeni. Delavci morajo za varno delo imeti osebno varovalno opremo, ki vključuje varovalno čelado, glušnike, rokavice, varovalne hlače z mrežico proti vrezu, čevlje s kovinsko kapico in opremo za nudenje prve pomoči. Delo naj vedno opravljata vsaj dva delavca, med dodatno opremo pa ne smejo manjkati gozdarski klini, sekira, cepin, žični nateg in škripec. Oprema naj bo pregledana in brezhibno delujoča. Podrobnejša navodila za varno delu v gozdu so objavljena tudi na spletni strani ZGS: Za lastnike gozdov (zgs.si). Če lastniki gozdov dela v poškodovanih gozdovih niso vajeni, naj za to raje najamejo strokovno usposobljene izvajalce, ki jih lahko poiščejo na portalu MojGozdar.

Vir: Zavod za gozdove Slovenije

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si