Širitev obrtne cone Dobova

DOBOVA, BREŽICE – V občini Brežice v zadnjem času veliko pozornosti posvečajo pripravi ugodnega delovnega okolja za razvoj malega in velikega gospodarstva. V ta namen na 12 hektarjev novih površin širijo Obrtno cono Dobova.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video