Priprave na gradnjo novega doma starejših

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk se je skupaj z vodstvom DUO Impoljca in projektantsko ekipo konec oktobra udeležil sestanka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na katerem so obravnavali temo gradnje novega doma za starejše v Sevnici.

Občina Sevnica je že pripravila občinski podrobni prostorski načrt, ki opredeljuje območje gradnje, ter uredila vsa potrebna soglasja za nadaljnji postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod je bil po potrditvi na seji občinskega sveta sprejet 22. septembra 2022.

Na srečanju je direktorica DUO Impoljca Darja Cizelj predstavila idejno zasnovo projekta izgradnje novega doma. Ta opredeljuje smiselno umestitev po najsodobnejših standardih na področju institucionalnega varstva, in sicer na 5.000 m2 površine in s kapaciteto 114 postelj. Prioritetna naloga novega doma bo zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje in življenje oseb z demenco, nekaj mest pa bo namenjenih starejšim, ki bodo zaradi drugih zdravstvenih težav potrebovali podporo in pomoč. Načrtovani dom bo ponujal tudi mesta za začasne namestitve.

Predstavili so tudi namero prenove zdajšnjega Doma upokojencev Sevnica, s katero bodo vzpostavljeni center za dnevno varstvo, gospodinjske skupnosti starejših in druge vsebine, ki so vezane na vizijo razvoja dolgotrajne oskrbe v občini.

Župan je izpostavil pomembnost projekta in pripravljenost Občine Sevnica, ki želi z ureditvijo prostorskega akta in načrtovano izvedbo komunalnega opremljanja območja kar najbolj pospešiti priprave na realizacijo projekta, ki ga bo financirala Republika Slovenija.

Predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Lidija Kodrič Vuk je poudarila, da je treba projekt uskladiti predvsem v okviru programskega in finančnega dela. Zato je treba pripraviti dokument identifikacije investicijskega programa, ki bo osnova za nadaljnje pogovore. Generalni direktor direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo Andrej Grdiša pa je pohvalil dobro sodelovanje lokalne skupnosti in vodstva Doma Impoljca, kar je za realizacijo takega projekta bistvenega pomena.

Vir: Občina Sevnica

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si