Postopek priprave OPPN Golišče – Stopiče/1

Na podlagi Zakona o urejanju prostora so na novomeški občini začeli s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Golišče – Stopiče /1.

Območje načrtovanega prostorskega akta je na pobočju nad osrednjim delom naselja Stopiče, na robu obstoječe stanovanjske pozidave, severno od športne dvorane in Osnovne šole Stopiče. Gre za nepozidano stavbno zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji.

Gradivo si je mogoče ogledati na prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto.

Vir in foto: Mestna občina Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si