Zdrave občine – 30 let projekta

Zdravje in njegova promocija kot osrednja vrednota (so)delovanja različnih posameznikov in institucij ter podpora politike je temelj mednarodnega gibanja Zdrave občine/Zdrava mesta, ki v Temeniški in Mirnski dolini živi že tri desetletja. Obletnico so na CIK Trebnje s strokovnim dogodkom obeležili včeraj.

Projekt Zdrave občine se je začel leta 1992, ko je takratna skupščina Občine Trebnje prepoznala stisko v družinah in okolju zaradi odvisnosti od alkohola in velikega števila samomorov in se odločila, da je treba ukrepati. Decembra leta 1992 je sprejela resolucijo, s katero se je zavezala, da bo vsa nadaljnja politika usmerjena v skrb za dobre medčloveške odnose in osebno odgovornost posameznika za vzpostavljanje zdravega okolja. Ustanovljeno je bilo tudi Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje, od 1. januarja letos pa projekt koordinira CIK Trebnje: »Današnji svet prinaša nove stiske, nove težave, nove bolezni. CIK Trebnje si bo kot koordinator še naprej prizadeval za krepitev in ohranjanje psihofizičnega zdravja vseh prebivalcev v naših štirih občinah, spodbujal kakovostno življenje posameznika in skupnosti. Vseobsegajoči projekt s podporo lokalne politike in premišljenimi aktivnostmi namreč omogoča napredek lokalne skupnosti in vseh njenih področij, tudi gospodarstva,« pojasnjuje direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.

Vir: CIK Trebnje, foto: LenkaPhotography

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si