Pogodba za vzdrževanje gozdnih cest

Gospodarjenje z gozdovi je tesno povezano tudi z rednim vzdrževanjem gozdnih cest. V tem tednu je bila z izbranim izvajalcem podpisana pogodba za vzdrževanje gozdnih cest v občini Sevnica v letu 2023.

V gozdnatih predelih občine Sevnica so gozdne ceste pomembna dodatna infrastruktura, ki ponekod poleg gospodarske rabe gozda omogoča tudi dostopnost do nekaterih predelov in zemljišč. Skupno je na območju občine nekaj več kot 100 km gozdnih cest.

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica, letni plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah pa pripravlja Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Brežice.

Vzdrževanje gozdnih cest v sevniški občini v letu 2023 bo izvajala družba CGP, skladno z operativnim programom dela Zavoda za gozdove Slovenije.

Vir: Občina Sevnica

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si