Podpisali so ekolistino

Župan Gregor Macedoni je s predstavniki Osnovne šole Šmihel podpisal ekolistino. Podpisniki so se v imenu vseh učencev, delavcev šole, staršev in lokalne skupnosti zavezali, da bodo sledili smernicam mednarodnega projekta Ekošola kot način življenja ter uresničevali njene cilje.

Ekolistina spodbuja zavzemanje za varčevanje z vodo in energijo, spoštljivo in odgovorno ravnanje s hrano, urejenost šole in njene okolice, ločevanje odpadkov in njihovo ponovno uporabo, spoštljiv odnos do narave in sočloveka.

Program Ekošola, pri katerem Osnovna šola Šmihel aktivo sodeluje, je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Vir: Mestna občina Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si